Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC35373543
99,9%31153145
95,0%29351
98,5%30353115
98,0%30153095
75,0%22702470
68,0%19702140
61,0%18702040
Cập nhật lúc: 10:16 ngày 23/11/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ