Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC36433650
99,9%33053330
95,0%31200
98,5%32253305
98,0%32053285
75,0%24102610
68,0%21102280
61,0%20102180
Cập nhật lúc: 17:15 ngày 27/08/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ