Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC36703676
99,9%33453370
95,0%31650
98,5%32653345
98,0%32453325
75,0%24302630
68,0%21302300
61,0%20302200
Cập nhật lúc: 09:46 ngày 26/07/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ