Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC35343540
99,9%33103340
95,0%31150
98,5%32303310
98,0%32103290
75,0%24102610
68,0%21102280
61,0%20102180
Cập nhật lúc: 15:04 ngày 28/01/2015
ĐVT: x1,000đ / Chỉ