Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC35603566
99,9%31203150
95,0%29501
98,5%30403120
98,0%30203100
75,0%22802480
68,0%19802150
61,0%18802050
Cập nhật lúc: 11:43 ngày 01/10/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ