Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC35463552
10T33353360
9T531601
24K (9T9)32553335
10K (4T)11401310
14K (5T8)17501920
18K (6T8)20602230
18K (7T5)23202520
Cập nhật lúc: 08:30 ngày 17/04/2014
ĐVT: 1,000đ / Chỉ