Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC35183525
99,9%31303160
95,0%29451
98,5%30503130
98,0%30303110
75,0%22802480
68,0%19802150
61,0%18802050
Cập nhật lúc: 10:32 ngày 18/12/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ