Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC33053311
99,9%29152945
95,0%27451
98,5%28352915
98,0%28152895
75,0%21602360
68,0%18602030
61,0%17601930
Cập nhật lúc: 13:57 ngày 29/11/2015
ĐVT: x1,000đ / Chỉ