Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo Bảng quảng cáo
Vàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi HồngVàng Bạc Đá Quý Mi Hồng
Giá vàng
Ngoại tệ
Loại vàng Mua Bán
SJC35803585
99,9%32053235
95,0%30201
98,5%31253205
98,0%31053185
75,0%23302530
68,0%20302200
61,0%19302100
Cập nhật lúc: 08:17 ngày 21/10/2014
ĐVT: x1,000đ / Chỉ