Hotline: (028) 3841 0068

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng Của Vàng Mi Hồng

 Công ty Vàng Mi Hồng hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và chúng tôi cố gắng minh bạch về việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu trữ thông tin cá nhân của Bạn. Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này cung cấp tổng quan về các nguyên tắc thu thập thông tin của chúng tôi. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng đối với các thiết bị, trang web hoặc ứng dụng trực tuyến của Vàng Mi Hồng có tham chiếu đến hoặc liên kết đến Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Gọi chung là “Dịch vụ”). Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng Dịch vụ hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

 

Nếu Quý khách cần hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên quan đến Chính sách bảo mật cũng như Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi: Công ty TNHH Vàng Mi Hồng

Trụ sở chính: 306 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84 (28) 3841 0068

Fax: +84 (28) 3841 0954

Thời gian làm việc: 7:00 - 20:30 (T2 - CN)

Email: info@mihong.vn

 

 Khi sử dụng Dịch vụ , bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập, để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà Bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của Bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn với sự cẩn trọng tối đa.

 

1. Dữ Liệu Cá Nhân Mở

 Dữ liệu cá nhân mở là các thông tin tổng hợp chung về người dùng Dịch vụ mà chúng tôi thu thập được thông qua danh sách đã đăng ký sử dụng, mọi dữ liệu liên quan đến Bạn sẽ không hiển thị công khai.

 Một số phần mềm phân tích chúng tôi có thể sẽ sử dụng, để tự động thu thập dữ liệu và cho phép chúng tôi nhận dạng người dùng gián tiếp.

 Chúng tôi có thể sử dụng Google Analytics để phát triển và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của Bạn. Google Analytics có thể truy cập dữ liệu ẩn danh (chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc ID trên thiết bị của Bạn) để giúp chúng tôi biết được các thông tin. Google Analytics sẽ không chia sẻ các thông tin này với bất kỳ người dùng nào, ngoại trừ dạng thông tin tổng hợp không liên quan đén cá nhân Bạn. Nếu Bạn muốn chọn không tham gia Google Analytics, vui lòng nhấp vào liên kết sau: https://policies.google.com/privacy

 

2. Dữ Liệu Cá Nhân

 Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại, vv,… khi người dùng tự nguyện truy cập gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng cụ thể yêu cầu của Bạn, trừ khi Bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ: thêm Bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Thông tin thu thập có thể bao gồm: tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, email, điện thoại và ngày sinh nhật của Bạn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về các truy cập của Bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt Bạn sử dụng, ngày và thời gian Bạn truy cập vào trang web, các trang Bạn truy cập khi mở và địa chỉ web liên kết mà từ đó Bạn kết nối trực tiếp đến dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web của chúng tôi.

 

 Dữ liệu cá nhân là thông tin đăng ký của Bạn, phần mềm Dịch vụ sẽ dùng để nhận dạng tài khoản đăng ký.

 

 Thông tin của Bạn đã đăng ký, chúng tôi sẽ có thể sử dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ cho Bạn (không giới hạn), bao gồm: (I) Đăng ký dịch vụ, kèm theo bảng xếp hạng dịch vụ, (II): Đăng ký nhận bản tin, (III): Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật và (IV): Nếu Bạn đang sử dụng dịch vụ thì dữ liệu cá nhân sẽ được yêu cầu mời bắt buộc hoặc tham gia các hoạt động.

 

 Tùy thuộc vào dịch vụ Bạn đang tham gia mà chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân khác nhau để cập nhật. Dữ liệu cá nhân sẽ được cập nhật, xử lý và sử dụng có thể bao gồm (không giới hạn): tên, màn hình/tên người dùng, dịch vụ của chúng tôi hoặc dịch vụ ID, địa chỉ email.

 

 Chúng tôi có thể sử dụng cả hai dữ liệu cá nhân mở và dữ liệu cá nhân, nhằm phân tích việc sử dụng dịch vụ để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bạn, quản lý và cung cấp dịch vụ (bao gồm việc quản lý nâng cao), để tùy chỉnh thông tin liên lạc và phát triển hơn nữa các dịch vụ, sản phẩm khác của chúng tôi.

 

 Đôi khi chúng tôi có thể yêu cầu Bạn hoàn thành một cuộc khảo sát tự nguyện, để giúp chúng tôi nâng cấp phần mềm từ đó sẽ mang đến cho Bạn những trải nghiệm dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi sẽ chỉ yêu cầu tự nguyện vì thế thông tin thu thập sẽ ở dạng Dữ liệu cá nhân mở.

 

 Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của Bạn để gửi tin nhắn với các nội dung mang tính thông tin, thương mại về dịch vụ, các sản phẩm của chúng tôi và đối tác. Những thông tin bổ ích này chúng tôi đã chọn lọc và tin rằng Bạn có thể quan tâm, chẳng hạn như: các tính năng, dịch vụ mới, những ưu đãi đặc biệt và thông tin cập nhật phần mềm mới.

 

3. Công Nghệ Dành Cho Quảng Cáo

 Danh sách dữ liệu cá nhân mở chúng tôi đã thu thập được thông qua dịch vụ, sẽ có thể sử dụng để quảng cáo cho Vàng Mi Hồng hoặc các đối tác của chúng tôi. Công nghệ dành cho quảng cáo chúng tôi có thể sẽ sử dụng của bên thứ ba và họ có các phương pháp nhất định để thu thập thông tin phát quảng cáo Dịch vụ. Để đảm bảo rằng quảng cáo phù hợp được phát trong Dịch vụ của Bạn, chúng tôi có thể sẽ sử dụng thông tin nhân khẩu học, vị trí cũng như thông tin từ phần cứng thiết bị của Bạn. Những thông tin chúng tôi có thể sẽ thu thập và sử dụng bao gồm: không giới hạn địa chỉ IP (mục đích để xác định vị trí của Bạn), ID thiết bị, MAC, phần mềm, ứng dụng, phần cứng. Dữ liệu này có thể được sử dụng và chia sẻ theo như chính sách bảo mật này, cũng như của công ty cung cấp công nghệ dành cho quảng cáo.

 

 Bạn đồng ý để các công ty quảng cáo cho Dịch vụ Vàng Mi Hồng có thể kết hợp thông tin đã thu thập được với các thông tin mà họ tự cập nhật được từ các dịch vụ, sản phẩm khác. Các công ty này sẽ tự cập nhật và sử dụng thông tin theo chính sách bảo mật riêng. Những quảng cáo phục vụ công nghệ sẽ được tích hợp vào Dịch vụ, nếu Bạn không muốn thực hiện theo công nghệ này, không sử dụng, truy cập Dịch vụ. Chúng tôi đã hướng dẫn, bắt buộc các Công ty quảng cáo thuân thủ các điều khoản của chính sách bảo mật này, nhưng không có quyền truy cập hay kiểm soát các công nghệ của họ.

 

 Những quảng cáo được hiển thị cho Bạn xem sẽ dựa trên các mối quan tâm của Bạn được thể hiện trên phần mềm. Nếu Bạn không muốn có những quảng cáo trên vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ quảng cáo. Ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu Bạn chọn “không tham gia”, điều này không có nghĩa là sẽ không còn nhận được quảng cáo nữa. Nó chỉ có nghĩa là quảng cáo Bạn đang thấy sẽ không được tùy chỉnh cho Bạn xem nữa hoặc có thể ít hiển thị cho hơn.

 

4.  Dữ Liệu Vị Trí

Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc thu thập vị trí định vị chính xác của Bạn.

 

5. Lưu Trữ Dữ Liệu

 Chúng tôi thực hiện những biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng thông tin về Bạn chỉ khả dụng khi cần thiết cho mục đích xử lý, hoặc lâu hơn nếu cần thiết theo hợp đồng, theo luật hiện hành hoặc cho mục đích thống kê, tùy thuộc vào biện pháp bảo vệ thích hợp.

 Những Dữ liệu được thu thập theo Chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết, để thực hiện cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này, trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn. Sau đó, nếu dữ liệu được thu thập không còn cần thiết, Chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu sở hữu nói trên trong một khoảng thời gian phù hợp.

 Chúng tôi vẫn có thể lưu giữ một số dữ liệu quan trọng, như vậy sẽ dễ dàng hơn để giải quyết tranh chấp nếu có, để thực hiện thỏa thuận cho người dùng, tuân thủ các yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật, pháp lý liên quan đến an ninh, sự minh bạch và hoạt động của Dịch vụ.

 Thông tin chúng tôi thu thập có thể được lưu trữ hoặc xử lý trên máy tính nơi chúng tôi đặt địa chỉ kinh doanh, ở tất cả các Quốc gia trên Thế giới.

 

6. Cookie / Công Nghệ Theo Dõi

 Trang web có thể sử dụng Cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp. Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua Cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên nếu trước đó Bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, Cookie có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập xem các trang cụ thể, cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

 

7. Điều Khoản Và Điều Kiện Của Đơn Vị Thứ Ba

 Để vận hành dịch vụ chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin nhận dạng và ẩn danh của Bạn cho đơn vị thứ ba, trong phạm vi giới hạn: (1) có sự đồng ý rõ ràng từ Bạn, (2) khi luật pháp yêu cầu, (3) khi cần phải bảo vệ quyền, tài sản của Công ty chúng tôi, (4) cho bất kỳ người mua nào trong quá trình sáp nhập mua lại, thanh lý giải thể hoặc bán tài sản Công ty. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho Bạn trong những trường hợp được yêu cầu tiết lộ thông tin, nhưng sẽ trong phạm vi pháp luật cho phép thực hiện.

 

8. Các Biện Pháp Bảo Vệ

 Chúng tôi tuân thủ và duy trì theo tiêu chuẩn công nghiệp được quy định chung về các biện pháp phòng chống, để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư về thông tin có trong tài khoản. Dữ liệu được thu thập bởi Dịch vụ Vàng Mi Hồng được lưu trữ trong môi trường hoạt động an toàn, không công khai. Để ngăn chặn những truy cập trái phép vào dữ liệu, Chúng tôi đã lưu trữ dữ liệu dự phòng ngoài máy chủ và được bảo vệ bằng tường lửa (firewall-protected server). Tuy nhiên, không có phương thức bảo mật, mã hóa nào là tuyệt đối an toàn để đảm bảo bảo vệ thông tin khỏi tin tặc hay lỗi của quản trị.

 

9. Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trực Tuyền Của California

 Luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của California năm 2003 (CalOPPA) là luật của tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ yêu cầu các trang web thương mại và dịch vụ trực tuyến có bao gồm chính sách bảo mật trên trang web của họ. Theo Luật tiểu bang California này, theo Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp, Quy Tắc Đặc Biệt của chương 8, chương 22 Các Điều Kiện về Sự Riêng Tư của Internet, [2] các trang web thương mại thu thập Thông tin Nhận Dạng Cá Nhân (PII) từ cư dân California phải đăng bài dễ thấy và tuân thủ chính sách bảo mật đáp ứng các yêu cầu cụ thể. [3] Nhà điều hành trang web không đăng chính sách bảo mật của họ trong vòng 30 ngày sau khi được thông báo về sự không tuân thủ, sẽ bị coi là vi phạm. PII bao gồm thông tin như tên, địa chỉ đường phố, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, số an sinh xã hội hoặc các chi tiết khác về người có thể cho phép người tiêu dùng được liên hệ trực tiếp hoặc trực tuyến. Xem thêm tại:

http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf 

 

10. Theo CalOPPA, Chúng tôi đồng ý như sau:

 Người dùng có thể truy cập ẩn danh trang web của chúng tôi.

Chúng tôi đã thêm một liên kết đến Chính sách Bảo mật này vào trang chủ của chúng tôi. Liên kết Chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm từ “Bảo mật” và có thể dễ dàng được tìm thấy trên trang chủ.

Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào về Chính sách Bảo mật.

Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi.

 

11. COPPA (Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Cho Trẻ Em Trực Tuyến)

 Khi nói đến việc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, Luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA) đặt cho cha mẹ kiểm soát. Ủy ban Thương mại Liên bang, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của Hoa Kỳ, thực thi Quy tắc COPPA, quy định những gì các nhà điều hành trang web và dịch vụ trực tuyến phải làm để bảo vệ sự riêng tư và an toàn trực tuyến của trẻ em.

 Chúng tôi không dành riêng cho trẻ em dưới 13 tuổi.

 

12. Luật CAN SPAM

 Luật CAN SPAM là luật đặt ra các quy tắc dành cho Email thương mại, thiết lập các yêu cầu cho thư thương mại, cho người nhận Email có quyền yêu cầu ngừng gửi thông tin cho họ và áp dụng xử lý hình phạt nghiêm khắc đối với vi phạm.

 Để phù hợp với Luật CAN SPAM, chúng tôi đồng ý với những điều sau:

 Nếu bất kỳ lúc nào Bạn muốn hủy đăng ký nhận Email trong tương lai, hãy gửi Email yêu cầu cho chúng tôi theo địa chỉ: info@mihong.vn và chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện yêu cầu hủy Bạn ra khỏi danh sách nhận Email.

 

13. Thông tin thêm

 a. Thông báo đẩy

 Ứng dụng này có thể gửi thông báo đẩy tới Người dùng.

 b. Nhận dạng thiết bị đặc trưng

 Ứng dụng này có thể theo dõi người dùng bằng cách lưu trữ số nhận dạng riêng của thiết bị, cho mục đích phân tích hoặc tùy chọn để lưu trữ của người dùng.

 c. Lưu trữ

 Ứng dụng của chúng tôi có thể sử dụng bộ nhớ trong hoặc bộ nhớ ngoài của Bạn để lưu trữ dữ liệu: hình ảnh, âm thanh, tệp văn bản và tệp cơ sở dữ liệu.

 

 

14. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

 Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo đẩy cho Bạn hoặc thông báo trên trang chủ của chúng tôi để Bạn biết được những thông tin chúng tôi thu thập, sử dụng nó như thế nào và trong trường hợp nào chúng tôi sẽ tiết lộ nó, nếu có.

 

15. Liên Hệ Với Chúng Tôi

 Nếu Qúy khách cần hỗ trợ giải đáp thắc mắc liên quan đến Chính sách bảo mật cũng như Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi: Công Ty TNHH Vàng Mi Hồng

Trụ sở chính: 306 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84 (28) 3841 0068

Fax: +84 (28) 3841 0954

Thời gian làm việc: 7:00 - 20:30 (T2 - CN)

Email: info@mihong.vn